Nilai Mata Kuliah Manajemen Keuangan Semester Genap 2017-2018

Akuntansi P2k      UTS    Tugas Invidu    Tugas Kelompok  Tugas UAS  Absen   Keaktifan   UAS    Nilai Akhir

                              20%           10%                      10%                    10%        10%         10%          30%       Huruf

20151220082         0                  0                           0                         0           10            10
20161220014        37               90                         90                       90           90            90                  
20161220015        59               90                         85                       90           70            70
20161220017        39               90                         90                       90           90            90
20161220020        57               90                         85                       90           90            90
20161220023        62               90                         85                       90           90            90
20161220025        42               75                         85                       90           90            90
20161220028        39               85                         85                       90           80            80
20161220032        43               80                         80                       90           90            90
20161220042        39               90                         90                       90           90            90
20161220043        37               85                         80                       90           90            90
20161220044        54               90                         90                       90           80            80
20161220063        65               90                         85                       90           90          100
20161220065        38               85                         85                       90           90            90
20161220082        30               80                         85                       90           50            50
20161220083        27               90                         85                       90           80            80
20161220085        57               85                         85                       90           90            90
20161220086        40               90                         80                       90           90            90
20161220089        42               85                         80                       60           70            70
20161220090        32               90                         80                       90           90            90
20161220102        31               80                         85                       90           55            55
20161220103        38               90                         80                       90           55            55
20161220104        43               90                         80                       90           90            90
20161220108        28               90                         80                       90           95            95

Manajemen P2K  UTS    Tugas Invidu    Tugas Kelompok   Tugas UAS  Absen   Keaktifan  UAS   Nilai Akhir

                              20%           10%                      10%                    10%        10%         10%          30%       Huruf

20161221033        52               80                         85                       90             60            60
20161221038        38               85                         85                       90           100          100
20161221039        60               90                         80                       90             80            80
20161221041        44               90                         90                       90             80            80
20161221044        24               80                         75                       90             90            90
20161221046        49               85                         85                       90             80            80
20161221048        68               90                         80                       90             70            70
20161221054        51               85                          0                        90             70            70
20161221055        49               90                         90                       90           100           100
20161221056        54               90                         90                       90             80            80
20161221057        54               70                         75                       90             80            80
20161221058        62               90                         85                       90             90            90
20161221059        52               85                         80                       90             90            90
20161221061        50               90                         80                       90             50            50
20161221062        0                  0                          70                        0              10            10
20161221063        50               80                         70                        0              10            10
20161221085        44               90                         85                       90             90            90
20161221089        67               90                         85                       90             90            90
20161221090        70               90                         85                       90             70            70
20161221091        39               80                         70                        0              10            10
20161221092        70               90                         90                       90             80            80
20161221128        49               90                         90                       90           100          100
20161221129        58               90                         80                       90             55            55
20161221130        54               90                         90                       90           100          100
20161221131        52               80                         85                       90             80            80
20161221133        67               90                         80                       90             60            60
20161221136        52               90                         90                       90             90            90
20161221138        31               90                         80                       90             85            85
20161221139        64               75                         75                       90             80            80
20161221140        51               90                         90                       60             90            90
20161221143        39               90                         80                       90             70            70
20161221177        46               90                         90                       90             80            80
20161221178        44                0                          70                        0              10            10
20161221179        32               90                         90                       90             80            80
20161221180        50               85                         85                       90             80            80
20161221184        50               90                         90                       90             90            90
20161221186        49               90                         85                       90             80            80
20161221210        57               80                         90                       90             60            60
20161221212        48               85                         85                       90             60            60
20161221213        40                0                           0                        90             40            40

Akuntansi Reg Pagi UTS   Tugas Invidu  Tugas Kelompok Tugas UAS  Absen  Keaktifan   UAS  Nilai Akhir

                              20%           10%                      10%                    10%        10%         10%          30%       Huruf

20161220006        14               90                         90                      90          100          100
20161220007        67               90                         90                      90          100          100
20161220012        17               90                         90                      90          100          100
20161220013        19               90                         90                      90            77            77
20161220030        27               90                         90                      90            84            84
20161220034        41               90                         90                      90          100          100
20161220037        29               90                         90                      90          100          100
20161220047        28               90                         90                      90          100          100
20161220050        55               90                         90                      90          100          100
20161220051        24               90                         90                      90            84            84
20161220052        19               90                         90                      90            91            91
20161220056        39               90                         90                      90          100          100
20161220057        75               90                         90                      90          100          100
20161220058        33               90                         90                      90            77            77
20161220059        41               90                         90                      90            84            84
20161220060        46               90                         90                      90            91            91
20161220070        45               90                         90                      90            77            77
20161220071        45               90                         90                      90          100          100
20161220078        23               90                         90                      90            91            91
20161220079        47               90                         90                      90          100          100
20161220081        29               90                         90                      90          100          100
20161220092        30               90                         90                      90            84            84
20161220096        51               90                         90                      90            84            84

Akuntansi Reg Sore UTS    Tugas Invidu   Tugas Kelompok  Tugas UAS   Absen  Keaktifan   UAS  Nilai Akhir

                              20%           10%                      10%                    10%        10%          10%           30%       Huruf

20161220001        38               90                         90                         –             100          100
20161220008        75               90                         90                         –             100          100
20161220009        15                0                           0                          –             21            21
20161220010        77               90                         90                         –             81            81
20161220038        72               90                         90                         –             91            91
20161220040        75               90                         90                         –             95            95
20161220041        69               90                         90                         –             95            95
20161220046        7                  0                           0                          –              0              0
20161220048        69               90                         90                         –             88            88
20161220053        30                0                          90                         –             100          100
20161220054        73               90                         90                         –             84            84
20161220055        27               90                         90                         –             100          100
20161220066        67               90                         90                         –             100          100
20161220067        77               90                         90                         –             91            91
20161220069        61               90                         90                         –             100          100
20161220072        43               90                         90                         –             100          100
20161220075        40               90                         90                         –             91            91
20161220077        51               90                         90                         –             100          100
20161220091        72               90                         90                         –             95            95
20161220095        52               90                         90                         –             88            88
20161220097        43               90                         90                         –             100          100
20161220098        68               90                         90                         –             95            95
20161220100        67               90                         90                         –             88            88

 

Manajemen Reg Sore UTS  Tugas Invidu  Tugas Kelompok  Tugas UAS  Absen   Keaktifan   UAS  Nilai Akhir

                             20%           10%                      10%                    10%        10%*         10%*          30%       Huruf

20131221035        45                0                           0                         –              49            49
20131221078        46                0                           0                         –              35            35
20141221034        51                0                           0                         –              63            63
20141221090        31                0                           0                         –              49            49
20151221134        60               80                         80                         –             63            63
20161221002        61               85                         85                         –             49            49
20161221009        63               85                         80                         –             84            84
20161221021        55               80                         80                         –             70            70
20161221024        67               80                         80                         –             70            70
20161221028        57               90                         80                         –             84            84
20161221029        37               85                         80                         –             74            74
20161221030        62               75                         75                         –             56            56
20161221031        54               80                          0                          –             84            84
20161221064        67               80                         75                         –             63            63
20161221068        67               90                         70                         –             60            60
20161221069        34               90                         70                         –             35            35
20161221071        46               70                         75                         –             84            84
20161221072        67               85                         80                         –             70            70
20161221073        51               80                         75                         –             84            84
20161221075        57               80                          0                          –             84            84
20161221077        42               85                         70                         –             84            84
20161221079        62               85                         80                         –             84            84
20161221081        53                0                           0                          –             46            46
20161221096        61               80                         75                         –             77            77
20161221100        70               80                         75                         –             70            70
20161221104        64               75                         75                         –             70            70
20161221106        67               80                         70                         –             84            84
20161221108        46               80                         80                         –             84            84
20161221110        58                0                           0                          –             21            21
20161221121        46               85                         80                         –             84            84
20161221122        66               80                         80                         –             84            84
20161221149        58               80                         80                         –             77            77
20161221155        61               85                         75                         –             70            70
20161221158        60               80                         80                         –             84            84
20161221159        48               85                         75                         –             84            84
20161221162        48               80                         85                         –             84            84
20161221167        57               75                         80                         –             84            84
20161221176        62               85                         75                         –             63            63
20161221190        57               90                         85                         –             84            84
20161221193        42               75                         70                         –             70            70
20161221198        66                0                           0                          –             70            70
20161221200        52               75                         85                         –             84            84
20161221203        35               85                         85                         –             56            56
20161221205        41               85                         80                         –             84            84
20161221215        54               80                         75                         –             70            70
20161221218        46                0                           0                          –             35            35
20171221236        69                0                          80                         –             28            28

*Data absen sementara

Tidak masuk dalam daftar hadir, mohon melapor ke Biro Administrasi Akademik (BAA)

20131221020        54                0                           0                           –             49            49
20141221010        56                0                           0                           –             49            49


PENILAIAN HURUF :

Nilai  A   rentang nilai  80 – 100

Nilai  AB rentang nilai  72 – 79

Nilai  B   rentang nilai  64 – 71

Nilai  BC rentang nilai  56 – 63

Nilai  C   rentang nilai  48 – 55

Nilai  D   rentang nilai  40 – 47*

Nilai  E   rentang nilai   0 – 39*

CATATAN : *NILAI D dan E TIDAK LULUS

 

SELAMAT MENEMPUH UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMOGA SUKSES…

– NILAI SUDAH SAYA UPLOAD DI CYBERCAMPUS – 20 JULI 2018-